Loading...
CÁCH GIẢI DẠNG LINE CHART TRONG IELTS WRITING TASK 1

CÁCH GIẢI DẠNG LINE CHART TRONG IELTS WRITING TASK 1

Đăng bởi: Cerys Wu

Line graph là một trong những dạng bài đơn giản và phổ biến nhất trong...

 • 0 Bình luận
 • 14/04/2021
PHÂN TÍCH VÀ GIẢI QUYẾT ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 2 | DẠNG TWO-PART QUESTION

PHÂN TÍCH VÀ GIẢI QUYẾT ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 2 | DẠNG TWO-PART QUESTION

Đăng bởi: Cerys Wu

1. Kiến thức chung Yêu cầu của dạng đề Two-part question luôn rất rõ ràng. Nhiệm vụ của...

 • 0 Bình luận
 • 06/04/2021
PHÂN TÍCH ĐỀ BÀI VÀ LẬP DÀN Ý DẠNG ĐỀ DISCUSS BOTH VIEW TRONG IELTS WRITING TASK 2

PHÂN TÍCH ĐỀ BÀI VÀ LẬP DÀN Ý DẠNG ĐỀ DISCUSS BOTH VIEW TRONG IELTS...

Đăng bởi: Cerys Wu

"Discuss both views and give your opinions" là dạng bài yêu cầu người viết thảo...

 • 0 Bình luận
 • 01/04/2021
CÁCH GIẢI DẠNG ĐỀ

CÁCH GIẢI DẠNG ĐỀ "TO WHAT EXTENT TO YOU AGREE OR DISAGREE?"

Đăng bởi: Cerys Wu

Khi gặp câu hỏi "To what extent...", cần hiểu rằng đề yêu cầu bạn nêu...

 • 0 Bình luận
 • 17/03/2021
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH GIẢI ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 2 | DẠNG DISCUSS BOTH VIEW & GIVE OPINION

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH GIẢI ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 2 | DẠNG DISCUSS...

Đăng bởi: Cerys Wu

"Discuss both view and give opinion" thường khiến nhiều thí sinh gặp rắc rối bởi...

 • 0 Bình luận
 • 10/03/2021
In many countries, sports and exercise classes are replaced with academic subjects. What is your opinion? What are the effects to the children in their lives?

In many countries, sports and exercise classes are replaced with academic subjects. What is your...

Đăng bởi: Cerys Wu

CÓ NÊN BỎ CÁC BỘ MÔN VẬN ĐỘNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌC?Nếu bạn thấy trong...

 • 0 Bình luận
 • 04/03/2021