Loading...
GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI WRITING TASK 2 NGÀY 12/12/2020 | DẠNG AGREE/DISAGREE

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI WRITING TASK 2 NGÀY 12/12/2020 | DẠNG AGREE/DISAGREE

Đăng bởi: Cerys Wu

Muốn kinh doanh thành công thì phải giỏi toán? Bạn đồng ý hay không?Hẳn nhiều...

 • 0 Bình luận
 • 19/01/2021
CÁCH GIẢI WRITING TASK 1 | DẠNG BAR CHART - Đề thi chính thức 07/11/2020

CÁCH GIẢI WRITING TASK 1 | DẠNG BAR CHART - Đề thi chính thức 07/11/2020

Đăng bởi: Cerys Wu

Bar chart là dạng bài quen thuộc trong IELTS Writing task 1. Dạng này khá...

 • 0 Bình luận
 • 12/01/2021
GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 2 - DẠNG AGREE/DISAGREE (Đề thi chính thức ngày 05/09/2020)

GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 2 - DẠNG AGREE/DISAGREE (Đề thi chính thức ngày 05/09/2020)

Đăng bởi: Cerys Wu

Agree/Disagree là dạng bài khá phổ biến trong IELTS Writing Task 2. Dạng đề này thường đưa...

 • 0 Bình luận
 • 22/12/2020
GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 | DẠNG PROCESS/DIAGRAM

GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 | DẠNG PROCESS/DIAGRAM

Đăng bởi: Cerys Wu

Process/Diagram là một trong những dạng khó nhất trong IELTS Writing Task 1. Dạng đề này...

 • 0 Bình luận
 • 22/12/2020
GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 2 - DẠNG AGREE/DISAGREE (Đề thi chính thức ngày 31/10/2020)

GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 2 - DẠNG AGREE/DISAGREE (Đề thi chính thức ngày 31/10/2020)

Đăng bởi: Cerys Wu

Agree/Disagree là dạng bài khá phổ biến trong IELTS Writing Task 2. Dạng đề này...

 • 0 Bình luận
 • 10/12/2020
TỔNG HỢP ĐỀ THI IELTS WRITING CHÍNH THỨC (THÁNG 01 - 12/2020) (Tiếp tục cập nhật)

TỔNG HỢP ĐỀ THI IELTS WRITING CHÍNH THỨC (THÁNG 01 - 12/2020) (Tiếp tục cập...

Đăng bởi: Cerys Wu

THÁNG 1Đề thi IELTS chính thức ngày 04/01/2020Task 1: The table gives information about five types...

 • 0 Bình luận
 • 04/12/2020