Loading...

CÁCH GIẢI DẠNG ĐỀ "TO WHAT EXTENT TO YOU AGREE OR DISAGREE?"

Khi gặp câu hỏi "To what extent...", cần hiểu rằng đề yêu cầu bạn nêu quan điểm Agree/Disagree với ý kiến trong đề bài ĐẾN MỨC ĐỘ nào. Vì vậy, bạn nên phân tích cả 2 mặt của vấn đề, cuối cùng hãy chốt lại bạn nghiêng về mặt Agree hay Disagree NHIỀU HƠN. 

1. Hướng dẫn làm bài

NHÂN VIÊN ĐƯỢC NGHỈ PHÉP 1 THÁNG SẼ LÀM VIỆC TỐT HƠN?

Ý kiến "nghe vô lý nhưng rất thuyết phục" này đã được đề cập đến trong đề thi IELTS Writing task 2 với yêu cầu "To what extent do you agree or disagree?"

Trước khi vào bài, WESET sẽ nhắc lại kiến thức cơ bản về cách làm của dạng đề Agree/Disagree này.

Khi gặp câu hỏi "To what extent...", cần hiểu rằng đề yêu cầu bạn nêu quan điểm Agree/Disagree với ý kiến trong đề bài ĐẾN MỨC ĐỘ nào. Vì vậy, để đạt điểm cao, bạn nên phân tích cả 2 mặt của vấn đề, bao gồm lý do nào khiến bạn "Agree", lý do nào khiến bạn "Disagree". Cuối cùng hãy chốt lại bạn nghiêng về mặt Agree hay Disagree NHIỀU HƠN. 

Dưới đây là dàn bài gợi ý để giúp các bạn hiểu hơn về hướng viết bài nhé:

A/ Introduction:

_ One month holiday for staff

_ Disadvantages > Advantages

B/ Body 1: Advantages

_ Can gain back their energy

_ Gain greater satisfaction in their life --> working capacity will significantly improve

_ An example in Norway

C/ Body 2: Disadvantages

_ It is extremely difficult for employers to find replacements

_ Impose a heavy financial burden on employers

D/ Conclusion:

_ Restate the introduction.

2. Bài mẫu và từ vựng

Đề bài: Some people think that employers should give their staff a month of holiday each year so that staff can perform better at work. To what extent do you agree or disagree?

Từ vựng

>> Tham khảo thêm bài mẫu tại: https://bit.ly/baimauwriting

>> Đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh và học thử 01 tuần miễn phí tại: http://bit.ly/dkytuvanmienphi

Bình luận