Loading...

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 1 NGÀY 10/4/2021 | DẠNG LINE CHART

 TỈ TRỌNG TỔNG CHI TIÊU Ở MỘT QUỐC GIA Ở CHÂU ÂU

Đề bài hôm nay yêu cầu mô tả sự thay đổi tỷ trọng tổng chi tiêu ở một quốc gia Châu Âu từ năm 1960 đến năm 2000.

1. Hướng dẫn làm bài

1.1 Đặc điểm của Line Chart

Đ𝗼̂́𝗶 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗟𝗶𝗻𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗿𝘁, 𝗰𝗵𝘂́𝗻𝗴 𝘁𝗮 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝗹𝘂̛𝘂 𝘆́ 𝗰𝗮́𝗰 đ𝗶𝗲̂̉𝗺 𝘀𝗮𝘂:

✔️ Line chart luôn có sự thay đổi theo thời gian, do đó cần chú ý sử dụng thì của động từ phù hợp.

+ Thời gian trong quá khứ → dùng thì quá khứ đơn

+ Thời gian trong tương lai → dùng cấu trúc dự đoán, diễn đạt trong tương lai

✔️ Đối tượng trong biểu đồ (các "line")

✔️ Thông tin biểu đồ đưa ra (chú thích trục đứng, trục ngang)

✔️ Đơn vị của dữ liệu

1.2 Lập dàn ý

𝗔/ 𝗜𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻: Paraphrase the title

𝗕/ 𝗢𝘃𝗲𝗿𝘃𝗶𝗲𝘄: chi tiêu ở các hạng mục Thực phẩm, Giải trí, Trang phục và Năng lượng đều giảm, trong đó giảm mạnh nhất là Thực phẩm. Ngược lại thì chi tiêu cho Phương tiện di chuyển tăng.

𝗖/ 𝗕𝗼𝗱𝘆 𝟭:

Miêu tả sự thay đổi tỷ trọng tổng chi tiêu giai đoạn năm 1960:

Gần 35% được chi cho Thực phẩm (chiếm tỷ lệ lớn nhất).

Gần 15% được chi cho Giải trí (chiếm tỷ lệ lớn thứ hai, nhưng thấp hơn hẳn so với Thực phẩm)

Số liệu ở 3 hạng mục còn lại chiếm tỷ lệ nhỏ không đáng kể từ 5% - 10%

𝗗/ 𝗕𝗼𝗱𝘆 𝟮:

Miêu tả sự thay đổi tỷ trọng tổng chi tiêu giai đoạn năm năm 2000:

Phần trăm của Thực phẩm giảm mạnh còn 20%, của Giải trí cũng bị giảm gần một phần hai.

Tỷ lệ của Trang phục và Năng lượng cũng giảm dần và ngừng ở khoảng 5% cho từng hạng mục.

Ngược lại, tỷ lệ của Phương tiện di chuyển tăng đều qua các năm và vượt qua số liệu của Thực phẩm vào năm 2000 với chỉ suýt soát 1%.

2. Bài mẫu và từ vựng

Để nắm rõ về các kỹ thuật và phương pháp giải quyết nhanh gọn các dạng đề Writing khó nhằn, các bạn có thể tham khảo khoá luyện chuyên sâu Speaking & Writing của WESET tại đây >> http://bit.ly/dkytuvanmienphi

Tham khảo thêm bài mẫu tại >> https://bit.ly/baimauwriting

Bình luận