Loading...

GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 | DẠNG PROCESS/DIAGRAM

Process/Diagram là một trong những dạng khó nhất trong IELTS Writing Task 1. Dạng đề này đòi hỏi bạn phải có vốn từ vựng khá tốt về chủ đề lẫn các từ vựng đặc thù dùng để miêu tả quá trình.

1. Kiến thức chung

2 dạng Process thường gặp: Natural cycles (Quá trình tự nhiên) hoặc Man-made process (Quá trình nhân tạo). 

Đối với cả 2 dạng Process, chúng ta đều có thể áp dụng phương pháp phân tích và lập dàn ý như sau:

A/ Introduction + Overview

_Paraphare lại câu hỏi

_ Nêu lên những đặc điểm cơ bản, tổng quát nhất của Process:

→ Quá trình có bao nhiêu bước/giai đoạn?

→ Đâu là bước bắt đầu và kết thúc?

B, C/ Body 1, 2: Mô tả chi tiết quá trình

_ Những hoạt động nào xảy ra trong mỗi bước/giai đoạn?

_ Mối liên hệ giữa các bước/giai đoạn (Ví dụ: bước 1 tạo ra nguyên liệu cho bước 2)?

_ Có nguyên liệu nào thêm vào?

_ Sản phẩm sau mỗi giai đoạn là gì?

𝗟𝘂̛𝘂 𝘆́: 

→ Process là một quá trình liền mạch nên các bạn cần phải sử dụng hợp lý các liên từ chỉ thứ tự (first, second, next, then, after, following this, in addition,...) để liên kết mạch lạc các giai đoạn với nhau. 

→ Sử dụng linh hoạt cấu trúc chủ động, bị động để tránh lặp câu và giúp bài viết tự nhiên hơn. 

Đề bài hôm nay yêu cầu mô tả về quá trình sản xuất đồ uống có ga - dạng Quá trình nhân tạo. Hãy cùng WESET phân tích và giải chi tiết dạng bài này nhé!

2. Phân tích đề 

A/ Introduction + Overview

_Number of stages: 5

_Starts and ends of the sequence: cleaning (purifying) -> delivering 

B/ Body 1

_Stage 1: Water cleaning
Raw water + softener + chemicals

_Stage 2: Heating evaporation & carbonation
electrically heated -> cooling -> carbonated

C/ Body 2

_Stage 3: Mixing
Mixed liquid = water + colour + syrup + flavor

_Stage 4: Filtering & categorizing

_Stage 5: Packaging & transporting to market for public consumption

3. Bài mẫu & từ vựng

Từ vựng


Tham khảo thêm bài mẫu tại: https://bit.ly/baimauwriting

Bình luận