Loading...

GIẢI ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 04/12/2020 | DẠNG POSITIVE/NEGATIVE

Đề thi IELTS Writing task 2 ngày 04/12/2020 đã kịp "bắt sóng" chủ đề học online mùa Cô Vy với yêu cầu phân tích thuận lợi và bất lợi của cách học này.

1. Hướng dẫn làm bài

Câu hỏi "Is it positive or negative?" thực chất chính là dạng Advantages/Disadvantages. Chính vì vậy trong phần thân bài, bạn cần ít nhất nêu được lợi ích và bất lợi để đáp ứng đủ tiêu chí Task response. Nếu bạn đặt mục tiêu band 7.0 trở lên, hãy đưa thêm yếu tố phản biện, phân tích mặt nào vượt trội hơn và lý do.

Dưới đây là gợi ý dàn bài chung cơ bản nhất mà tất cả chúng ta đều áp dụng được, các bạn cùng tham khảo nhé!

A/ Introduction:
- Paraphrase đề bài
- Có thể nêu thêm ý kiến cá nhân: advantages>disadvantages hay ngược lại

C/ Body 1: Advantages

- Advantages 1, dẫn chứng
- Advantages 2, dẫn chứng

B/ Body 2: Disadvantages

- Disadvantages 1, dẫn chứng
- Disadvantages 2, dẫn chứng

D/ Conclusion: Khẳng định lại vấn đề


Dàn ý chi tiết cho đề thi ngày 04/12/2020:

A/ Introduction:

_ Lessons delivered online have been popular

_ More desirable outcomes, but there is one obstacle

B/ Body 1: Benefits of online courses: flexibility and profitability

_  Flexibility: 

Systematic syllabus + fully-equipped video lessons + supplementary materials 

+ allow students to study anywhere comfortable

_ Profitability: 

Deliver lessons globally + generates revenue + international students do not have 

to study abroad.

C/ Body 2: Only one downside of Internet-based lessons: risk of distraction

_ Influenced by various sources of interruptions: Email, music

_ Productiveness of online lessons will be seriously degraded, more severe if students lose focus 

when performing tests

D/ Conclusion: 

_ Restate the introduction.

2. Bài mẫu và từ vựng

Từ vựng

Tham khảo thêm bài mẫu tại: https://bit.ly/baimauwriting

Bình luận