Loading...

GIẢI ĐỀ WRITING TASK 1: DẠNG LINE CHART (ĐỀ THI 11/01/2020)

Line Chart (biểu đồ đường) là dạng bài quen thuộc và đơn giản nhất trong phần IELTS Writing task 1. Chúng ta chỉ cần nắm rõ các bước phân tích, sử dụng cấu trúc, từ vựng diễn đạt xu hướng phù hợp là đã có thể thành công chinh phục Line chart.

Đối với Line Chart, chúng ta cần lưu ý những điểm sau:

  • Line chart luôn có sự thay đổi theo thời gian, do đó cần chú ý sử dụng thì của động từ phù hợp
    + Thời gian trong quá khứ → dùng thì quá khứ đơn
    + Thời gian trong tương lai → dùng cấu trúc dự đoán, diễn đạt trong tương lai

  • Đối tượng trong biểu đồ (các "line")

  • Thông tin biểu đồ đưa ra (chú thích trục đứng, trục ngang)

  • Đơn vị của dữ liệu

Đề bài hôm nay yêu cầu mô tả biểu đồ đường thể hiện sự thay đổi trong tỉ lệ gia tăng dân số của New Zealand từ năm 1950 đến 2050.

1. Phân tích đề

- Line chart có sự thay đổi theo thời gian từ quá khứ đến tương lai → sử dụng linh hoạt thì quá khứ đơn và cấu trúc dự đoán trong tương lai

- Các "line" biểu diễn sự thay đổi tỉ lệ dân số theo nhóm tuổi qua từng năm (từ 1950 - 2050)

- Đối tượng: dân số theo nhóm tuổi: 0-14, 25-37, 38-45, over 65, tỉ lệ dân số (proportion of population)

- Đơn vị: % (percentage), ages

2. Dàn ý tham khảo

A/ Introduction:

Paraphrase đề bài
The provided chart illustrates changes of four different age groups...

B/ Overview

Dân số của New Zealand là dân số già: nhóm trên 65 tuổi chiếm đa số. Nhưng dân số bắt đầu trẻ hóa do sự tăng thêm của nhóm tuổi dưới 14 và giảm đi của các nhóm tuổi lớn hơn.

C/ Body 1: Miêu tả giai đoạn từ 1950 đến 2000.

Giai đoạn này cho thấy sự già hóa của dân số New Zealand với sự tăng của dân số trong các nhóm tuổi già (38-45, trên 65) trong khi dân số trong nhóm trẻ (25-37) giảm và dân số dưới 14 thì giữ nguyên.

D/ Body 2: Miêu tả giai đoạn được dự đoán trong biểu đồ (từ 2000 đến 2050).

Giai đoạn này cho thấy dân số New Zealand đang bắt đầu trẻ hóa với sự giảm của nhóm tuổi già (38-45, trên 65) và sự tăng lên đáng kể của nhóm trẻ em dưới 14 tuổi.

3. Bài viết chi tiết


Từ vựng:


Tham khảo thêm bài mẫu tại: https://bit.ly/baimauwriting
Test tiếng Anh và học thử 01 tuần miễn phí tại: http://bit.ly/dkytuvanmienphi

Bình luận