Loading...

IDEAS FOR WRITING TASK 2 - 24 COMMON TOPICS COVERED


🤓
✍️Một trong những khó khăn lớn của học viên khi viết Task 2 là thiếu idea. Muốn có nhiều idea và idea hay đòi hỏi bạn phải đọc và tìm hiểu nhiều các sách báo chính thống. Dĩ nhiên việc này tốn nhiều thời gian và không phải ai cũng đủ siêng để duy trì thói quen đọc hàng ngày
✍️Do vậy, đây chính là tài liệu "mì ăn liền" cho các bạn để bổ sung nguồn idea cho các chủ đề chính thường được ra trong Task 2. Tài liệu này được biên tập lại từ quyển ebook của IELTS Simon, bổ sung thêm giải nghĩa từ vựng hay
https://drive.google.com/file/d/1d5OTTYp-dhr5Vqc24a5L8E7f377kIAlo/view

Bình luận