Loading...

PHÂN TÍCH VÀ GIẢI QUYẾT ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 2 | DẠNG TWO-PART QUESTION

1. Kiến thức chung 

Yêu cầu của dạng đề Two-part question luôn rất rõ ràng. Nhiệm vụ của bạn là trả lời rõ ràng 2 câu hỏi của đề bài. Đối với dạng đề này, chúng ta có thể áp dụng dàn bài chung gồm 4 đoạn như sau:

A. Introduction

➤ Paraphrase vấn đề đặt ra trong đề bài 

➤ Thesis statement: giới thiệu nội dung chính của bài và trả lời khái quát 2 câu hỏi đặt ra trong đề

B. Body 1: Trả lời câu hỏi 1 - Problems (vấn đề)

➤ Nêu luận điểm (câu mở đoạn)

➤ Reasons (đưa ra một số lý do)

➤ Examples/Evidences (dẫn chứng ví dụ)

C. Body 2: Trả lời câu hỏi 2 - Solutions (giải pháp)

➤ Nêu luận điểm (câu mở đoạn)

➤ Reason/s (đưa ra một số lý do)

➤ Examples/Evidences (dẫn chứng ví dụ)

D. Conclusion:

➤ Tóm tắt ngắn gọn bài viết

➤ Khẳng định lại nguyên nhân - giải pháp


2. Phân tích đề

Some high school students leave schools with a negative attitude toward the education system.
What are the reasons?
What are the solutions to motivate students to have a positive attitude?


Một câu hỏi thực tế rất đáng để suy ngẫm. Bản chất của vấn đề là do giáo dục đang có những bước đi chưa đúng hay ở bản thân nhiều bạn học sinh vẫn còn nhiều phản ứng tiêu cực. Chúng ta hãy thử “động não” và đưa ra luận điểm của chính mình.

Chủ đề giáo dục (Education) rất thường xuyên xuất hiện trong kì thi IELTS. Phân tích đề bài, ta sẽ cần phải trả lời được hai câu hỏi:
1) Nguyên nhân dẫn đến sự việc.
2) Đề ra cách giải quyết cùng những ví dụ cụ thể.

Các bạn có thể tham khảo dàn ý mẫu dưới đây gồm 4 phần:

Dàn bài:

A/ Introduction:

Paraphrase 

  • Reason: Traditional education systems put a lot of pressure on students.
  • Solutions: Teachers should delegate work to students and encourage them to be responsible for their own studying.

B/ Body 1: Reasons

  • Students cannot be creative and original because of the mechanical learning style.
  • Students are put under a lot of pressure. 
  • Example: High school students in Vietnam cannot choose the subjects they prefer.

C/ Body 2: Solutions

  • Students are allowed and encouraged to proactively choose their learning style.
  • Students become more responsible and independent.
  • Example: Young students in Sweden are guided to design their own study plan.

D/ Conclusion: Restate the main ideas and summarize main ideas.

3. Bài mẫu & từ vựng

Từ vựng


Tham khảo thêm bài mẫu tại: https://bit.ly/baimauwriting

Bình luận