Loading...

PHÂN TÍCH ĐỀ BÀI VÀ LẬP DÀN Ý DẠNG ĐỀ DISCUSS BOTH VIEW TRONG IELTS WRITING TASK 2

"Discuss both views and give your opinions" là dạng bài yêu cầu người viết thảo luận về hai mặt của một vấn đề nhất định. Bên cạnh việc sử dụng từ vựng, ngữ pháp linh hoạt và chính xác, thí sinh cần phải lập luận logic, thuyết phục để chứng minh cho cả hai mặt mà đề bài yêu cầu.

1. Hướng dẫn làm bài

Đề bài: Some people think that international organizations have a role to protect the environment. Others think that these companies only have to focus on their business. Discuss both views and give your opinions?

Khi phân tích đề bài dạng "Discuss both view and give your opinion", các bạn cần xác định được 3 yếu tố: 

1. Chủ đề bài viết

2. Hai mặt (tích cực, tiêu cực hay ưu điểm, nhược điểm) liên quan đến chủ đề

3. Câu hỏi 

Vậy với đề bài như trên, chúng ta có thể phân tích đề như sau:

1. Chủ đề: International organizations' responsibilities for protecting the environment (trách nhiệm của những công ty đa quốc gia trong việc bảo vệ môi trường)

2. Hai mặt liên quan đến chủ đề:

- Mặt thứ 1: International organizations have a role to protect the environment (các công ty đa quốc gia phải góp phần bảo vệ môi trường)

- Mặt thứ 2: International organizations should only focus on their business (các công ty đa quốc gia chỉ cần tập trung phát triển kinh doanh là đủ)

3. Câu hỏi: Thảo luận về 2 mặt trên và đưa ra quan điểm cá nhân

Chú ý: Đối với dạng bài "Discuss both view", thí sinh thường mắc phải sai lầm là phân tích lan man, dài dòng, hoặc sa đà vào liệt kê mà không có dẫn chứng cụ thể để chứng minh. Chính vì vậy, các bạn phải chú ý trong phần thân bài, đối với mỗi mặt của chủ đềm các bạn chỉ cần nêu 1-2 luận điểm tích cực (hoặc tiêu cực), sau đó đưa ví dụ/dẫn chứng để chứng minh.

Muốn các ý tưởng được sắp xếp trật tự, logic, và đảm bảo trong quá trình viết không bị quên mất ý nào thì các bạn chắc chắn không nên bỏ qua bước lập dàn ý.

Dưới đây là dàn ý ví dụ cho đề bài ở trên để các bạn tham khảo. Dàn ý gồm có 4 phần:

A/ Introduction:

  • Paraphrase đề bài 
  • Bàn về 2 ý kiến được nêu ra

B/ Body 1: Đồng ý với mặt thứ 1 vì những doanh nghiệp quốc tế có thể góp phần bảo vệ môi trường nhờ vào ảnh hưởng rộng lớn tới xã hội 

  • Luận điểm 1: có khả năng trở thành hình mẫu, tạo ra ảnh hưởng lớn tới cộng đồng (dẫn chứng: ban hành quy định bảo vệ môi trường trong cộng đồng công-nhân-viên, cổ đông)

  • Luận điểm 2: có nguồn lực tài chính (Dẫn chứng: tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức nhân viên, đầu tư vào giải pháp cho các vấn đề môi trường ở hiện tại)

C/ Body 2: Mặt thứ 2 không được ủng hộ vì nếu các tổ chức chỉ lo lợi nhuận, họ sẽ hy sinh môi trường để cắt giảm chi phí và tối đa hóa lợi nhuận.

  • Luận điểm: hy sinh môi trường để cắt giảm chi ví và tối đa hóa lợi nhuận (Ví dụ: Khủng hoảng môi trường từ công ty sản xuất gia vị vedan năm 2008)

D/ Conclusion: tóm tắt lại bài viết


2. Bài mẫu và từ vựng

Từ vựng


>> Tham khảo thêm bài mẫu tại: https://bit.ly/baimauwriting

>> Đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh và học thử 01 tuần miễn phí tại: http://bit.ly/dkytuvanmienphi

Bình luận