Loading...

SỬA BÀI WRITING TASK 2 - Những hoạt động vì cộng đồng

SỬA BÀI WRITING TASK 2

Những hoạt động vì cộng đồng luôn được đề cao trong giáo dục, vậy với ý kiến này bạn có đồng ý không nè?

Some people believe that unpaid community service should be a compulsory part of high school programmes (for example working for a charity, improving the neighbourhood or teaching sports to younger children)
To what extent do you agree or disagree?

Cùng xem qua bài mẫu và sửa bên link dưới để cải thiện bài viết mình nhá 

https://drive.google.com/file/d/1hWTL25oQdxyxx5YEkhyUdYa4KJ6aAp6I/view

----------------
Đừng quên đăng ký để được học thử miễn phí tuần đầu tại Ielt Sang Nguyễn nha. 
❄️Nội dung chương trình học: http://sangnguyenielts.com/blogs/khoa-hoc
❄️Học sinh-sinh viên- giảng viên: giảm 500k học phí
❄️Thời khóa biểu: https://goo.gl/LkpBLD
❄️Phiếu đăng ký học thử miễn phí và các ưu đãi tại: https://goo.gl/wzJRyT
#IELTSSANGNGUYEN

Bình luận