Loading...

TRỌN BỘ 7 BỘ SÁCH HỌC TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP - PHÁT ÂM TỪ BAND 1.0 TỚI BAND 9.0

Đủ 3 phần: 
Basic - Band 1.0-5.0
Intermediate - 5.0-7.0
Advanced - 7.0-9.0
Sách dùng cả để học từ cơ bản và tra cứu về sau, đặc biệt là cuốn Advanced.

http://www.mediafire.com/download/402i75bc0xe5c1q/Grammar_in_Use_Collection.rar

2. Bộ sách Destination B2 và C1&C2, với phần từ vựng - ngữ pháp theo từng chủ điểm rất rõ ràng, bài tập hiệu quả. Một trong những bộ sách từ vựng - ngữ pháp hay nhất mọi thời đại.

Gồm 2 cuốn:
B2: Band 5.0-6.5
C1-C2: Band 7.0-9.0

B2: http://www.mediafire.com/file/42r9wm6c9c2yoka/Destination+B2.pdf

C1&C2: http://www.mediafire.com/file/o8y55lx834zr5yy/Destination+C1%26C2.pdf

3. Barrons Essential Words for the IELTS - sách của Barrons lúc nào cũng khoa học, dễ học và hiệu quả cao.

Band: 6.0-8.0

http://www.mediafire.com/file/6mo0yomafcosfoc/Barron%27s+Essential+Words+for+the+IELTS.rar

5. Vocabulary Files C2 - sách được thiết kế đơn giản: từ vựng - bài tập áp dụng, rất dễ học, mà từ vựng trong sách rất hay.

Band 7.0 tới 9.0

http://www.mediafire.com/file/bc9caa3bse14yzl/Vocabulary+Files+C2.rar

6. Sách Pronunciation Workshop theo phát âm chuẩn US. Đặc điểm: đơn giản, dễ học.

Band 1.0 tới 6.0

Bản dưới đây chưa bao gồm Audio/Video.

http://www.mediafire.com/file/5hobzz252k1sb2d/Pronunciation+Workshop.pdf

7. Cuốn sách huyền thoại Spoken English, với nhiều kỹ thuật và bài tập phát âm ở trình độ nâng cao. Ngoài ra sách cũng có các kiến thức khác về Speaking (informal) như Slang, Phrasal verbs, idioms/cliches.

Band 6.0-9.0

http://www.mediafire.com/view/vc95tv4evd6b562/Spoken_English.pdf


Sang Nguyen tổng hợp 


Bình luận