Loading...

In many countries, sports and exercise classes are replaced with academic subjects. What is your opinion? What are the effects to the children in their lives?

CÓ NÊN BỎ CÁC BỘ MÔN VẬN ĐỘNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌC?

Nếu bạn thấy trong đề Writing task 2 xuất hiện 2 câu hỏi WH-question thì đó chắc chắn là dạng Two-part question. Nội dung chính của dạng đề này thường sẽ là: Problem - Solution, Cause - Effect hoặc 2 câu hỏi rõ rệt. 

Dạng đề này khó về cách sắp xếp, diễn đạt ý tưởng bởi đôi khi bạn có quá nhiều ý muốn trình bày, nhưng ưu điểm là cách trình bày đơn giản. Bạn chỉ cần chia thân bài làm 2 đoạn để trả lời cho 2 câu hỏi trong đề.

Hôm nay, hãy cùng WESET phân tích và giải quyết dạng đề Two-part question - dạng 2 câu hỏi rõ rệt nhé!

1. Hướng dẫn làm bài

Đề bài: In many countries, sports and exercise classes are replaced with academic subjects. What is your opinion? What are the effects to the children in their lives?

Các bạn có thể thấy, đề bài đưa ra 2 câu hỏi phân biệt:

Câu hỏi 1: nêu ý kiến cá nhân của mình về vấn đề được đưa ra. 

Câu hỏi 2: nêu ra những ảnh hưởng của vấn đề.

Với đề bài như vậy, WESET gợi ý cho bạn hướng giải quyết như sau:

A/ Introduction:

_ Paraphrase title: Academic subjects or physical education.

_ Thesis statement: This approach produces more undesirable outcomes.

B/ Body 1: Academic subjects AND physical education.

_ Academic subjects: pass year-round examinations + win a slot to a renowned university + get 

the highly recognized diploma.

_ Physical education: escapism from the tension + without physical education, schools will be boring.

C/ Body 2: The impact on students if there is no physical practice

_ Physical health: higher risks of obesity and cardiovascular illness, stroke or heart attack

_ Opportunities to practice soft skills: team sports --> co-operate effectively to win

D/ Conclusion: 

_ Restate the introduction.


2. Bài mẫu và từ vựng

Từ vựng>> Tham khảo thêm bài mẫu tại: https://bit.ly/baimauwriting

>> Đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh và học thử 01 tuần miễn phí tại: http://bit.ly/dkytuvanmienphi

Bình luận