Loading...
GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 2 (TWO-PART QUESTION) | TOPIC: ENVIRONMENT (CAUSES AND SOLUTIONS) | Đề thi chính thức ngày 18/03/2020

GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 2 (TWO-PART QUESTION) | TOPIC: ENVIRONMENT (CAUSES AND SOLUTIONS) |...

Đăng bởi: Cerys Wu

Two-part question là dạng bài làm khó rất nhiều thí sinh trong phần thi IELTS...

 • 0 Bình luận
 • 01/12/2020
GIẢI ĐỀ WRITING TASK 1: DẠNG LINE CHART (ĐỀ THI 11/01/2020)

GIẢI ĐỀ WRITING TASK 1: DẠNG LINE CHART (ĐỀ THI 11/01/2020)

Đăng bởi: Cerys Wu

Line Chart (biểu đồ đường) là dạng bài quen thuộc và đơn giản nhất trong...

 • 0 Bình luận
 • 24/11/2020
GIẢI ĐỀ WRITING TASK 2 | DẠNG TWO-PART QUESTION | MULTIPLE JOBS (CAUSES & EFFECTS)

GIẢI ĐỀ WRITING TASK 2 | DẠNG TWO-PART QUESTION | MULTIPLE JOBS (CAUSES & EFFECTS)

Đăng bởi: Cerys Wu

Dạng đề Two-part question thường nêu ra một vấn đề xã hội. Sau đó yêu cầu...

 • 0 Bình luận
 • 25/10/2020
GIẢI ĐỀ WRITING TASK 2 - DẠNG ADVANTAGES/DISADVANTAGES (Đề thi chính thức ngày 15/10/2020)

GIẢI ĐỀ WRITING TASK 2 - DẠNG ADVANTAGES/DISADVANTAGES (Đề thi chính thức ngày 15/10/2020)

Đăng bởi: Cerys Wu

Cùng WESET phân tích dạng đề Advantages/Disadvantages trong IELTS Writing task 2 và giải đề thi...

 • 0 Bình luận
 • 25/10/2020
GIẢI ĐỀ IELTS | SAMPLE WRITING TASK 2 | TWO-PART QUESTION | SELF-EMPLOYED OR WORK FOR COMPANY?

GIẢI ĐỀ IELTS | SAMPLE WRITING TASK 2 | TWO-PART QUESTION | SELF-EMPLOYED OR WORK...

Đăng bởi: Cerys Wu

Đặc điểm nhận biết của dạng đề Two-part question là đề bài sẽ đưa ra 2...

 • 0 Bình luận
 • 09/10/2020
GIẢI ĐỀ IELTS | SAMPLE WRITING TASK 1 | TABLE CHART - TYPES OF VEHICLES IN AUSTRALIA

GIẢI ĐỀ IELTS | SAMPLE WRITING TASK 1 | TABLE CHART - TYPES OF VEHICLES...

Đăng bởi: Quí Trần

Table Chart (bảng biểu) thực chất là phiên bản nâng cao của Bar Chart. Do đó, chúng...

 • 0 Bình luận
 • 05/09/2020