Loading...

[IELTS Writing] NHỮNG TỪ ĐỒNG NGHĨA THÔNG DỤNG NHẤT (Phần 1)

 • Đoàn Tú
 • Blog
 • 14/04/2020

🗒 Nhằm giúp các bạn dễ dàng paraphrase (triển khai câu giữ nguyên ý), WESET đã tổng hợp những từ đồng nghĩa thường gặp nhất trong trong đa số các bài viết IELTS Writing!

🗒 Tuy nhiên, để đạt band điểm cao, các bạn cũng nên bổ sung vốn từ theo từng chủ đề cụ thể mà chúng tớ vẫn thường xuyên cập nhật cho các bạn nhé!

 • People = the public = individuals = citizens = người dân 
 • The young = youth = youngsters = young people = juveniles = người trẻ  
 • The old = the elderly = senior citizens = the aged = người già
 • Workers = office workers = staff = clerks = công nhân
 • Rival = competitor = opponent = contender: đối thủ
 • Trait = feature = attribute = characteristic = quality = đặc điểm
 • Outcome = result = consequence = kết quả
 • Benchmark = standard = criterion (từ này là danh từ số ít của criteria) = điểm chuẩn
 • Lack = shortage = insufficiency = sự thiếu hụt

Bình luận