Loading...

IELTS INTENSIVE

Đặc điểm khóa học:

Đây là khóa học "Về đích" giúp:

Tăng band vượt trội trong thời gian ngắn mà các khóa học thông thường khó lòng đạt được

Đặc biệt dành cho những bạn chuẩn bị thi IELTS, cần tập trung ôn luyện cường độ cao để làm quen áp lực cũng như xây dựng chiến lược làm bài hợp lý cho mình.

Nội dung:

- Khóa Intensive tập trung vào việc giải đề và sửa bài liên tục để luyện tập và cải thiện thời gian làm bài. Đặc biệt giáo viên góp ý trên bài làm, không đọc - chép bài mẫu cũng như KHÔNG dạy mẹo làm bài thi, mà tập trung vào các kỹ năng làm bài.

- Khóa học cập nhật các xu hướng, dạng đề thi, bài thi mới nhất. Một số kiến thức mới cũng sẽ được cập nhật vào chương trình khi cần thiết.

- Tổng thời lượng khóa học linh động theo nhu cầu học viên.

- Khóa học được mở hàng tuần.

Bình luận