Loading...

IELTS PRE - INTERMEDIATE

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Đối tượng khóa học:

- Học viên đã có căn bản tiếng Anh, có thể giao tiếp bằng những câu cơ bản về thông tin cá nhân, sở thích, thói quen. Có thể nói về các hoạt động đã làm trong quá khứ cũng như các dự định tương lai.

- Điểm đầu vào: 2.5

Nội dung:

- Khóa IELTS Pre - Intermediate cung cấp các kiến thức nền tảng về IELTS cho học viên bắt đầu học IELTS. Khoá học giảng dạy cả 4 kĩ năng: Reading, Listening, Writing, Speaking của IELTS nhưng tập trung vào những kiến thức nền tảng như:

* Các Thì và ngữ pháp thường gặp trong đề thi

* Các dạng đề thi, các cấu trúc đề thường gặp

* Cung cấp từ vựng thông dụng thường dùng trong Speaking và Writing

- Tổng thời lượng khóa học là 90 giờ.

- Điểm đầu ra cam kết: 4.0

Bình luận