Loading...

IELTS UPPER - INTERMEDIATE

Đối tượng khóa học:

- Học viên đã có nền tảng tiếng Anh, đã học qua lớp Intermediate nhưng tốc độ làm bài còn chậm.

- Có kiến thức ngữ pháp, từ vựng nhưng lại khó viết/ nói được câu đúng ngữ pháp, loại từ một cách lưu loát, trôi chảy.

- Điểm đầu vào: 5.0

Nội dung:

- Khóa học tập trung phân bổ thời lượng học vào các phần khó nhất của bài thi IELTS để rèn luyện tính phản xạ của học viên, cũng như hoàn thiện độ chính xác trong việc sử dụng tiếng Anh ở cả 4 kỹ năng: Nghe - Nói - Đọc - Viết. Cụ thể:

* Reading: Rèn luyện để tăng tốc độ làm bài

* Listening: Tập trung vào 2 section khó nhất là 3 và 4

* Speaking: Phân bổ đều ở cả 3 part

* Writing: Tập trung vào Task 1

- Tổng thời lượng khóa học là 90 giờ.

- Điểm đầu ra cam kết: 6.0

Bình luận