Loading...

Andy Nguyen

Biết đến Ielts Sang Nguyễn cũng cả năm mới đăng kí học vì nhà xa quá xa.
Tai hại 1 chỗ là học rồi lại không muốn nghỉ 
Giáo viên cực kì nguy hiểm, họ có khả năng "lôi kéo" bạn vào cái mà họ muốn truyền đạt, bạn sẽ được học thêm cái bạn chưa biết, những cái biết rồi các bạn sẽ được cũng cố thêm. Vậy nên, các bạn đang lăn tăn về trình độ đầu vào cứ mạnh dạng đăng kí nhé! 
Bạn nào đang tìm kiếm một nơi học bao gồm các tiêu chí: chất-bựa-giá cả hợp lí thì nhào vô ngay nhá!!

Bình luận