Loading...

Bùi Thanh Nga

Biết đến Ielts Sang Nguyen qua một người anh. Phân vân mãi mới quyết định học vì chỗ học xa quá trời. Học rồi mới thấy hối hận vì đã không học sớm hơn, tốn cả mớ tiền học 1 chỗ khác mà ko hiệu quả. 
Giáo viên cực cute nha. Được uống Yakult free miết �. Tiếc phòng học hơi nhỏ. Mong là trung tâm sẽ sắp xếp chỗ nào rộng hơn chút. Nhưng mà nhỏ cũng tốt, trời mưa càng ấm �
Sẽ cố gắng học để được free khóa tiếp theoooo

Bình luận