Loading...

Dinh Ngoc Hau

Giáo viên thì ôi thôi quá dễ thương. Nhiệt huyết và có tâm cực kỳ. Học sinh thi mà thầy còn làm quá hơn trò nữa. Run dùm nè, dẫn đi thi luôn.. được cái chịu khó lăn lộn học bài chung ôn thi luôn nhe.

Bình luận