Loading...

Quỳnh Thy

Ta nói khi tình cảm mà không hoá được thành lời thì nên biến thành hành động. Kiểu như không phải ngồi đây nói thương thầy, thương cô, thương lớp là đủ, mà chiều nào cũng từ bình thạnh qua đây học mới chịu được. Lâu lắm rồi mới có cảm giác thích đi học, thích được học không chỉ cho bản thân mà không phụ lòng thầy cô nơi đây dành cho mình, vì họ trẻ mà quá tâm huyết với nghề

Bình luận