Loading...

Thiên Thanh

Nói chung là học thử đi rồi biết. Có 2 ngày đc học thử mà hihi. Còn với mình thì mình thích nơi này, mấy anh chị và các bạn tutors miễn bàn về năng lực nha mà còn thiếu động lực học thi thì càng nên vào đây! 

Bình luận