Loading...

Thư Nguyễn

Đi học được hơn 1 tháng mấy ngày thôi mà thích ở đây vô cùng. Giáo viên là anh Minh và chị Quỳnh Anh thật sự đáng yêu và dạy có tâm (Ielts 8.0 trở lên có khác). Bản thân thì học Writing và Reading nhiều hơn thấy 2 skills này tiến bộ hẳn so với lúc trước khi mình mới bắt đầu chính thức học tiếng. 
Rất vui vì tìm được 1 chỗ học ielts mà mình có thể gắn bó qua tuần thứ 2 (lúc trước có học 1 chỗ nhưng đã bỏ vì không phù hợp �)

Bình luận