Loading...

Thùy Liên

Đội ngũ giáo viên rất trẻ và nhiệt tình, hay dạy lố giờ luôn  ; đại boss thì hơi lầy nhưng được cái hay quan tâm đến dinh dưỡng và năng lượng cho học viên )))))). Học phí thì không mắc lắm, nói chung là ok ))))). 
Từ một đứa không biết gì và bị sợ IELTS thì bây giờ đã biết nhiều hơn và đỡ sợ hơn 

Bình luận