Loading...

Trần Bảo Ngọc

Giáo viên ở đây vui tánh, hiền, có tâm, dạy dễ tiếp thu. Đi học lâu lâu lại có trợ cấp lương thực là yakult và trứng. Cuối khóa còn có party nữa. *bắn tim*  Chỉ có một cái vấn đề duy nhất là mình ở xa nên đi học tắt đường sml. )))

Bình luận