Loading...

Trịnh Thành Đạt

Mình là sinh viên Đại học Ngân Hàng TPHCM. Các anh chị tại IELTS Sang Nguyen chỉ dạy rất tận tình đặc biệt là chị Quỳnh Anh và anh Minh. Đặc biệt là boss Sang rất hay mua đồ ăn tiếp năng lượng cho mọi người. Cảm ơn mọi người.  

Bình luận