Loading...

Yen Holy Nguyen

Mình là thanh niên đi học rất hay nghỉ học )) nhưng IELTS Sang Nguyễn là nơi khiến mình cảm thấy rất tiếc và tội lỗi nếu mình nghĩ bất cứ ngày nào 
Tại sao? tại lớp học rất bổ ích,thầy cô toàn hót gơ, hót boi,ai cũng đều dễ thương và vui tính hết, mỗi ngày đi học là một ngày vuiiii
Đi học đi mấy bạnnnn ơiiiii 

Bình luận