Loading...

Đăng ký tư vấn lộ trình phù hợp


Khóa họcLớpThời gianKhai giảngĐăng Ký 

Giải đề IELTS đầu ra 7.0

Thứ 7 - Chủ Nhật

9h00 - 12h00

14/09/2019

IELTS đầu ra 6.5+

Thứ 3 - 5

18h30 - 21h00

Khai giảng

hàng tuần

IELTS đầu ra 6.5+

Thứ 7 - Chủ Nhật

9h30 - 11h30

Khai giảng

hàng tuần


IELTS đầu ra 6.0+

Thứ 2 - 4 - 6

18h30 - 21h00

 04/09/2019 


IELTS đầu ra 6.0+

Thứ 7 - Chủ Nhật

14h00 - 16h30

21/09/2019


IELTS đầu ra 5.0+


20/08/2019

Khoá Gia sưTheo yêu cầuTheo yêu cầu


Tiếng Anh cho Doanh Nghiệp Theo yêu cầuTheo yêu cầu