Loading...
IELTS Beginner

IELTS Beginner

Liên hệ

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để chúng tôi thuận tiện liên hệ lại với bạn.
Email hỗ trợ wesetcenter@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Đối tượng khóa học:

- Học viên mất gốc cần lấy lại căn bản tiếng Anh. Ngữ pháp còn yếu, không nắm vững các thì căn bản cũng như vốn từ vựng chưa nhiều, chưa đủ để ghép câu thành thục.

- Học viên chưa từng tiếp xúc với IELTS cũng như cấu trúc bài thi và các dạng đề thi IELTS.

- Điểm đầu vào: 1.0

Nội dung:

- Khóa IELTS Beginner cung cấp lại từ đầu các kiến thức cơ bản cho học viên mất gốc tiếng Anh.

- Trong lộ trình học IELTS do WESET soạn thảo, khóa IELTS Beginner là khóa học đầu tiên để xây dựng lại nền tảng tiếng Anh, giúp học viên tự tin học các lớp cao hơn.

- Khóa học tập trung vào các điểm Ngữ pháp cơ bản và nâng cao vốn Từ vựng thông dụng cho học viên.

- Tổng thời lượng khóa học là 48 giờ, kéo dài trong 8 tuần.

- Điểm đầu ra cam kết: 2.5

Bình luận