Loading...
Khóa Jupiter

Khóa Jupiter

Liên hệ

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để chúng tôi thuận tiện liên hệ lại với bạn.
Email hỗ trợ wesetcenter@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Đối tượng:

Khóa Jupiter dành cho các em từ 12 - 15 tuổi.

Nội dung:

- Các kiến thức tiếng Anh được nâng cao, kỹ năng viết văn được luyện tập thông qua khuyến khích các em thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình về một vấn đề, hiện tượng.

- Ở mảng kiến thức xã hội, các em sẽ học về lịch sử các nước trên thế giới cũng như khoa học và vật lý.

- Bên cạnh đó, các em sẽ được dạy các kỹ năng mềm cần thiết hiện nay như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tranh luận, kỹ năng nghiên cứu, tư duy phản biện.

Điểm nổi bật của khóa học:

- Giáo trình giảng dạy: Oxford Discover 4.

- Tài khoản học tập trực tuyến Raz - Kids với nhiều đầu sách và bài tập phù hợp với từng cấp độ.

- Lớp học không quá 10 em.

- Trẻ được phát triển toàn diện về tiếng Anh và kiến thức xã hội.

- Giáo viên không thay đổi trong quá trình lên lớp, do đó có kinh nghiệm và thấu hiểu từng trẻ.

Bình luận