Loading...
Khóa Mars

Khóa Mars

Liên hệ

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để chúng tôi thuận tiện liên hệ lại với bạn.
Email hỗ trợ wesetcenter@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Đối tượng:

Khóa Mars dành cho trẻ từ 10 - 13 tuổi.

Nội dung:

- Kỹ năng Nói và Viết được nâng cao hơn thông qua việc khuyến khích các em thể hiện suy nghĩ, cảm xúc về một vấn đề, hiện tượng.

- Các em được khuyến khích đọc sách qua tài khoản học tập Raz - Kids để tăng vốn từ vựng và khả năng diễn đạt.

- Các em cũng được rèn luyện thêm kỹ năng cần thiết hiện nay như: kỹ năng làm việc nhóm và tranh luận.

Điểm nổi bật của khóa học:

- Giáo trình giảng dạy: Oxford Discover 3.

- Tài khoản học tập trực tuyến Raz - Kids với nhiều đầu sách và bài tập phù hợp với từng cấp độ.

- Lớp học không quá 10 em.

- Trẻ được phát triển toàn diện về tiếng Anh và kiến thức xã hội.

- Giáo viên không thay đổi trong quá trình lên lớp, do đó có kinh nghiệm và thấu hiểu từng trẻ.

Bình luận