Loading...
IELTS Intermediate

IELTS Intermediate

Liên hệ

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để chúng tôi thuận tiện liên hệ lại với bạn.
Email hỗ trợ wesetcenter@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Đối tượng khóa học:

- Học viên đã có nền tảng tiếng Anh, có thể sử dụng các câu dài, câu nhiều vế để diễn tả lý do, kết quả, ý nhượng bộ.

- Học viên vẫn chưa vững phát âm, vốn từ vựng chưa đủ để viết một bài Writing hoàn chỉnh.

- Điểm đầu vào: 4.0

Nội dung: 

- Lộ trình học do chính đội ngũ giảng viên WESET xây dựng bám sát với đề thi IELTS để giúp học viên tiếp cận trực tiếp với kiến thức ngữ pháp - từ vựng của các bài thi IELTS một cách hiệu quả nhất, dễ nhớ nhất. Cụ thể:

* Reading: Các kỹ năng đọc và cách làm bài

* Listening: Section 1 và 2

* Speaking: Part 1 và 2

* Writing: Tập trung vào Task 2

- Tổng thời lượng khóa học là 90 giờ.

- Điểm đầu ra cam kết: 5.0

Bình luận